Joomla Styles by User Reviews iPage
 • Edukacja
  Edukacja
 • Ekologia
  Ekologia
 • Wolontariat
  Wolontariat

Klub Wolontariuszy - Liderów Społecznych Inicjatyw


Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem pt „Rozwój Klubu Wolontariuszy-Liderów Społecznych Inicjatyw”, który od maja 2016r. realizuje Fundacja „Gramy w zielone” z mikrodotacji, przyznanej przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Trampolina-regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dofinansowanie FIO   Dofinansowanie ZLOP

Termin realizacji: 01.05.2016r. do 30.09.2016r.
Miejsce realizacji: województwo lubuskie/ Zielona Góra.

Uczestnikami projektu jest 20 osób- wolontariusze zainteresowani profilem działania Fundacji i chętni do rozwijania Klubu Wolontariuszy oraz wspierania i inicjowania nowych działań w Fundacji- mieszkańcy Zielonej Góry (w różnym wieku).

klub wolontariuszy 2

Projekt przewiduje również imprezy otwarte, na które zapraszamy wszystkich chętnych.

Głównym celem projektu jest rozwój Klubu Wolontariuszy w Fundacji „Gramy w zielone”.

Cele szczegółowe to:

 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w organizacji, który pozwoli na realizację większej liczby działań prowadzonych przez Fundację,  
 • promocja sportu powszechnego dla wszystkich grup wiekowych,
 • promocja działań prowadzących do rozwoju lokalnej bazy sportowej,
 • integracja lokalnej społeczności oraz umożliwienie jej  aktywnego udziału w imprezach o charakterze sportowym i ekologicznym.

Działania zaplanowane w ramach projektu

Projekt będzie obejmował  cykl imprez sportowo- rekreacyjnych, z uwzględnieniem elementów ekologicznych. Imprezy będą miały charakter zamknięty dla wolontariuszy-uczestników projektu oraz otwarty dla chętnych osób z wolnego naboru.

klub wolontariuszy 1

Projekt będzie również promował aktywność fizyczną, dbałość o zdrowie, zasady fair play,  proekologiczne postawy i dbanie o środowisko w którym przebywamy.

Zostaną zorganizowane:

 1. Trzy 2h warsztaty umiejętności organizacji imprez dla wolontariuszy-uczestników projektu.
 2. Wycieczka autokarowa do Parku Mużakowskiego dla wolontariuszy-uczestników projektu.
 3. Spływ kajakowy dla wolontariuszy-uczestników projektu.
 4. Turniej piłki nożnej dla chętnych- nabór otwarty.
 5. Turniej siatkówki dla chętnych- nabór otwarty.
 6. Sportowy piknik rodzinny dla chętnych- nabór otwarty.
 7. Warsztaty taneczne (3 edycje – dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych) -nabór otwarty.

Wszystkie działania w ramach  projektu opracują, przygotują i przeprowadzą uczestnicy projektu- wolontariusze z Klubu Wolontariuszy- Liderów Społecznych Inicjatyw.
 
Harmonogram i regulaminy naboru do imprez otwartych zostaną zamieszczone na stronie Fundacji po opracowaniu  ich przez wolontariuszy.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielają

Donata Karwacka - Opiekun Klubu Wolontariuszy – Liderów Społecznych Inicjatyw, tel.695 142 083

Marek Karwacki – koordynator Projektu, tel. 533 806 333.

Zapraszamy do aktywnego udziału w przygotowanym programie Fundacji Gramy w Zielone na 2016r.

Nasi partnerzy