Joomla Styles by User Reviews iPage
 • Sport, rekreacja i integracja
  Sport, rekreacja i integracja
 • Wolontariat
  Wolontariat
 • Wsparcie przedsiębiorczości
  Wsparcie przedsiębiorczości

Misja i cele fundacji


Dążymy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizując do działań służących jego ochronie.

Ważny jest dla nas rozwój sportu powszechnego dla wszystkich grup wiekowych dlatego wspieramy i inicjujemy działania mające na celu rozbudowę i udostępnianie infrastruktury sportowej dla osób ,które chcą spędzać aktywnie czas na  sportowo przy zachowaniu bezpieczeństwa, dbałości o zdrowie swoje i innych oraz zasadach fair play.

Chcemy  integrować różne grupy wiekowe poprzez realizację wspólnych inicjatyw w obszarach działań Fundacji Gramy w Zielone.

Obszary działania fundacji

 1. Ekologia
 2. Edukacja
 3. Sport, rekreacja i turystyka
 4. Wsparcie przedsiębiorczości
 5. Integracja społeczna
 6. Wolontariat

Cele Fundacji Gramy w Zielone

·    promocja idei zrównoważonego rozwoju,
·    dostarczenie wiedzy w obszarach działania Fundacji,
·    zmiana postaw społeczeństwa w obszarach działania Fundacji,
·    aktywizowanie społeczności lokalnych w obszarach działania Fundacji,
·    promocja dobrych praktyk w zakresie działania Fundacji
·    rozwijanie współpracy w kraju i zagranicą, służącej realizacji misji Fundacji,
·    inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody,
·    propagowanie idei wolontariatu w obszarach działania Fundacji,
·    inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, społecznego.

Odzwierciedleniem naszej misji, obszarów działań i stawianych celów są realizowane lub przygotowywane do realizacji przez nas Projekty

 1. Zielona Akademia Sportu
 2. Zielona Akademia Ekologii
 3. Sprawna Organizacyjnie – dobrze wyposażona Fundacja
 4. Zielone soboty na sportowo dla całych rodzin

Nasi partnerzy